Vad är Heta Arbeten

Heta Arbeten innebär ett arbete med verktyg som i någon form alstrar värme eller framkallar gnistor. Exempel är: olika former av svetsning, arbete med vinkelslip, lödning, varmluftspistol, induktionsverktyg mm.

För att utföra dessa arbeten i Sverige så krävs det att man är behörig d.v.s har ett giltigt certifikat för Heta Arbeten utfärdat av Brandskyddsföreningen. Samma krav gäller för den som ska vara brandvakt och likaså den som är utsedd att vara tillståndsansvarig. Certifikatet gäller i fem år. Sedan införandet av utbildning och krav på certifikat så har antalet bränder orsakat av Heta Arbeten minskat kraftigt.

Vår vision är att det inte ska hända några bränder alls p.g.a Heta Arbeten. Både de som jobbar med Heta Arbeten och de som befinner sig i dess närhet ska känna att de befinner sig på en brandsäker arbetsplats.

Utbildning enligt brandskyddsföreningens riktlinjer

Utbildningen vänder sig till den som avser att utföra Heta Arbeten, vara brandvakt eller tillståndsansvarig. Omfattningen är en heldag och inkluderar lunch samt fika. Kursmaterial tillhandahålls av oss.

Kursen avslutas genom ett digitalt prov och deltagare blir i samband med godkännande certifierade på plats. Certifikatet gäller sedan i fem år. Under utbildningen belyser vi följande moment:

 • Vad Heta Arbeten är
 • Organisation och Ansvar
 • Hetarbetare
 • Tilsståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Försäkringsvillkor
 • Tillståndslista
 • Förebyggande Brandskydd
 • Brandkunskap
 • Brandutrustning och släckning
 • Brandfarliga varor
 • Praktisk brandsläckningsövning
 • Risker med gasflaskor och dess hantering
 • Tätskikt

Annat språk

Utbildningen hålls på svenska, men finns behov för annat språk, kan det ordnas genom tolk. Det går också bra utifall ni vill använda er av egen tolk.

Förutom svenska , finns kursböcker och certifieringsprovet i följande språk:

 • Tyska
 • Engelska
 • Polska